Category Archives: Innovaties

De psychologie achter innovatie

Van oudsher zien we dat mensen niet altijd van vernieuwingen houden. Kijk maar naar de typisch Nederlandse uitspraken ‘Wat een boer niet kent dat eet hij niet’ en ‘Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’.

Verschillende soorten innovatie

Innovatie is een breed begrip dat niet altijd goed uitgelegd wordt. Er wordt veel over innovatie gepraat en het staat bij menig manager bovenaan de to-do lijst. Wat echter niet iedereen weet is dat er verschillende vormen van innovatie bestaan. In dit artikel worden ze kort uiteengezet.

Het belang van innovatie in het bedrijfsleven

Er is geen enkel bedrijf dat niet gebaat zou zijn bij innovatie. Veel bedrijven doen al aan productinnovatie. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat het net zo belangrijk is om binnen het bedrijf zelf te innoveren.

Door marktwerking gedreven innovatie

Volgens de Van Dale is de definitie van marktwerking ‘onbelemmerde werking van vraag en aanbod’. Marktwerking is een natuurlijk proces waar vraag en aanbod continu om elkaar heen draaien. Als er veel vraag is naar een product, maar weinig aanbod dan zal de prijs van het product omhoogschieten (het product is namelijk schaars geworden).

Ben jij innovatief

Wanneer is iemand innovatief? Dat is een goede vraag om even bij stil te staan. Wat maakt de ene persoon innovatiever dan de andere? En hoe kan een individu nog innovatiever worden? Deze vragen worden hieronder beantwoord.