Door marktwerking gedreven innovatie

Volgens de Van Dale is de definitie van marktwerking ‘onbelemmerde werking van vraag en aanbod’. Marktwerking is een natuurlijk proces waar vraag en aanbod continu om elkaar heen draaien. Als er veel vraag is naar een product, maar weinig aanbod dan zal de prijs van het product omhoogschieten (het product is namelijk schaars geworden). Als er echter veel producten aangeboden worden waar weinig vraag naar is, dan zal de prijs van het product snel lager worden. Een logisch proces wat overal ter wereld plaatsvindt.

Deze marktwerking is ook van invloed op innovatie. Zo is het van belang om bij een (product)innovatie octrooi aan te vragen. Op deze manier wordt voorkomen dat het product razendsnel gekopieerd wordt, met als gevolg dat het aanbod groter wordt dan de vraag.

Het spreekt voor zich dat als een product schaars is er naarstig gezocht gaat worden naar innovaties om deze schaarsheid weg te nemen. Denk bijvoorbeeld maar aan een boer die een beperkt grondoppervlak heeft om gewassen te telen. Nu blijkt dat zijn gewassen, om wat voor reden dan ook, enorm in trek zijn. De boer kan vervolgens zijn prijzen opvoeren met het risico dat klanten naar de goedkopere concurrent rennen. Of hij kan nadenken over een innovatie om deze schaarsheid weg te nemen. De boer kan bijvoorbeeld besluiten om meer grond aan te schaffen zodat er meer gewassen geteeld kunnen worden. Of hij zou bijvoorbeeld de gewassen op een andere manier kunnen telen waardoor er meer geoogst kan worden. De beslissing zal afhangen van de wens van de afnemer. Het is daarom belangrijk dat de boer in kaart brengt waarom zijn gewassen zo populair zijn. Als de boer dat weet, kan hij dit meenemen in het beslissingsproces. Wellicht smaken zijn gewassen beter omdat hij alleen natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dan is de beslissing om meer gewassen te kweken op hetzelfde stuk grond, met gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, niet de beste oplossing!