Hoe innovatief is jouw Nederlands bedrijf

Innovatie is een breed begrip. Binnen elk bedrijf weet men wel dat er ‘iets’ met innovatie gedaan moet worden. Maar als er geen concreet plan op tafel ligt, wordt dit vaak naar de achtergrond verschoven. Directie en managers zijn al druk genoeg met de dagelijkse sores en zitten vaak niet te wachten op een brainstormsessie over innovatie. Dit is jammer! Innoveren is, nog meer dan vroeger, zo ontzettend belangrijk voor de continuїteit van een organisatie. Innovatie is de toekomst! Met het vervagen van de grenzen, de oneindige mogelijkheden online en het jobhoppen van personeelsleden zou innovatie bovan de to-do lijst moeten staan van organisaties.

Innoveren hoeft geen tijdrovend en kostenintensief proces te zijn. Het kost een bedrijf geen geld om te brainstormen met werknemers. En de implementatie van innovatieve ideeën of werkprocessen hoeft ook geen kostbare aangelegenheid te zijn.

Het is goed om de eigen organisatie onder de loep te nemen. Wordt er genoeg geїnnoveerd? Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven veel bezig zijn met innoveren maar niet altijd tot een daadwerkelijk eindproduct komen. Vaak wordt het innovatieproces onbewust gesaboteerd door het bedrijf zelf. Bedrijven zitten dan vast in procedures en regelgeving. Hierdoor worden ideeën al vroeg de kop ingedrukt. Deze ideeën kunnen simpelweg niet ingepast worden in de bedrijfsvoering. Of er is te weinig contact met werknemers, terwijl deze werknemers wel eens briljante oplossingen kunnen hebben voor alledaagse problemen. En deze oplossingen kunnen net de voorzet zijn tot een nieuwe innovatie.

Geen enkel bedrijf is perfect en kan baat hebben bij innovatie. Het belangrijkste is om de deur wagenwijd open te zetten voor verandering. Loop er niet voor weg maar omarm het met beide armen. Innovatie leidt soms tot extra druk en frustratie binnen een organisatie. Men heeft het gevoel dat er vooral heel veel moet. Het is daarom essentieel om het innoveren weer leuk te maken.