Organisatorische innovatie in Nederland

Organisatorische innovatie is het vernieuwen en implementeren van nieuwe processen en concepten die op organisatorische vlak voordelen opleveren. Organisatorische innovatie hangt vaak samen met technologische innovatie. In het verleden werd bij het introduceren van technologische innovatie vaak niet genoeg aandacht besteed aan het organisatorische aspect wat hier mee samenhangt. Terwijl dit eigenlijk net zo belangrijk is! Bij organisatorische innovatie dient men er rekening mee te houden dat deze vorm van innovatie gemakkelijk gekopieerd kan worden door andere organisaties. Het is namelijk vaak niet mogelijk om octrooi te krijgen op organisatorische innovatie en deze vorm van innovatie is niet tastbaar. Nieuwe innovaties kunnen zich daarom als een olievlek uitbreiden binnen een bedrijfssector.

Organisatorische innovatie kan zich beperken tot een enkel bedrijf of tot een aantal bedrijven samen (chain organisation). Men dient zich er bewust van te zijn dat op het moment dat nieuwe processen en concepten zijn geїntroduceerd in de bedrijfsstructuur deze niet zo snel meer teruggedraaid kunnen worden. Daarom is het ontzettend belangrijk om gedegen onderzoek te doen naar nieuwe processen en concepten en deze uitgebreid te testen voordat ze geїmplementeerd worden.

Organisatorische innovatie heeft in Nederland tijdens de laatste vijf jaar een grote vlucht genomen. Er is een groter wordend besef dat veel stugge en vaak al decennialange onveranderde bedrijfsstructuren niet meer passen binnen de huidige maatschappij. Grote bedrijven zijn aan het pionieren geslagen met nieuwe concepten en ideeën. Kijk maar naar de mogelijkheden van flexibel werken, thuiswerken, flexplekken etc. Werknemers profiteren van deze regelingen. Ze voelen zich hierdoor vaak meer gemotiveerd en betrokken bij de organisatie. De werkgever profiteert ervan omdat er minder kantoorplekken nodig zijn en de werkgever op de vaste kosten kan besparen. Tevens profiteren werkgevers van de positieve en gemotiveerde instelling van werknemers. Een win-win situatie. En dat is ook precies waarom organisatorische innovatie zo belangrijk is!