Verschillende soorten innovatie

Innovatie is een breed begrip dat niet altijd goed uitgelegd wordt. Er wordt veel over innovatie gepraat en het staat bij menig manager bovenaan de to-do lijst. Wat echter niet iedereen weet is dat er verschillende vormen van innovatie bestaan. In dit artikel worden ze kort uiteengezet.

Productinnovatie

Productinnovatie is het ontwikkelen en aanbieden van nieuw producten en diensten en het aanpassen en vernieuwen van bestaande producten en diensten. Bij productinnovatie gaat het, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, dus niet alleen om het uitvinden van nieuwe dingen. Productinnovatie kan zeker net zo succesvol zijn wanneer bijvoorbeeld een huidig product wordt verbeterd. Goede voorbeelden van productinnovatie zijn het contactloos betalen en de ontwikkeling van de smartphone.

Bedrijfsinnovatie

Alle ideeën en processen die binnen een organisatie succesvol ontwikkeld en geїmplementeerd worden. Bij bedrijfsinnovaties gaat het om die innovaties die de bedrijfsvoering verbeteren. Goede voorbeelden hiervan zijn innovatieve training en opleidingstrajecten.

Organisatorische innovatie
Organisatorische innovatie is het vernieuwen en implementeren van nieuwe processen en concepten die op organisatorische vlak voordelen opleveren. Organisatorische innovaties is in veel bedrijven een ondergeschoven kindje. Dit is een gemiste kans want het succes van een (product) innovatie kan juist vallen of staan met de juiste organisatie eromheen.

Ontwrichtende innovatie

Bij ontwrichtende innovaties gaat het om innovaties die een volledige industrie op haar grondvesten kan laten trillen. Het gaat om innovaties die onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor alle andere spelers op de markt. Bij ontwrichtende innovatie is het belangrijk om als ondernemer hier niet tegenin te gaan maar juist naar mogelijkheden te zoeken om op de stroom van deze innovatie mee te varen. Voorbeelden van ontwrichtende innovatie zijn de 3D-printer en AirBnB.

Onnatuurlijke innovatie

Onnatuurlijke innovaties zijn innovaties die compleet afwijken van welke andere innovatie dan ooit. Helaas kiezen organisaties er vaak eerder voor om bestaande producten te verbeteren dan om vormen van onnatuurlijke innovatie te implementeren in het bedrijf.