Waarom is innoveren in de gezondheidszorg belangrijk?

De gezondheidszorg is de laatste tien jaar ontzettend veranderd. Al deze veranderingen hebben de nodige problemen met zich meegebracht. Het is dan ook van cruciaal belang dat deze problemen met een innovatief oog bekeken worden. Wat kan er gedaan worden om processen te stroomlijnen? Hoe kan er zo kosteneffectief mogelijk te werk worden gegaan? Wat kan er gedaan worden om problemen tot een minimum te beperken?

Een belangrijke oorzaak voor deze veranderingen is de vergrijzing in Nederland. De gezondheidszorg is onder druk komen te staan door een enorme toename in hulpbehoevende ouderen. Hier zijn allerlei innovaties voor in het leven geroepen. Zo blijven ouderen tegenwoordig langer thuis wonen, wat leidt tot lastenverlichting in verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland. Maar de keerzijde is dat deze ouderen weer meer hulp thuis nodig hebben. Er moet dus thuishulp komen en het aantal mantelzorgers moet toenemen. Maar voor het toenemen van mantelzorgers moeten er ook weer diverse andere veranderingen plaatsvinden. Door het constant innoveren in de gezondheidszorg kan ervoor gezorgd worden dat al deze veranderingen vloeiend en zonder teveel problemen verlopen.

Ook innovaties op technologisch gebied zijn ontzettend belangrijk. Hierdoor worden de kosten verminderd en wordt de kwaliteit van leven voor patiënten verbeterd. Technologische innovaties kunnen bijdragen aan de interactie tussen dokter en patient, ze kunnen wachttijden verkorten of verantwoordelijk zijn voor het versnellen van procedures en ingrepen. Er is nog ontzettend veel mogelijk op technologisch gebied in de gezondheidszorg. In de Verenigde Staten wordt er jaarlijks een groot bedrag in technologische innovatie gestoken. Nederland moet ervoor waken dat de boot niet gemist wordt. Nederland moet niet bang zijn om hier risico’s in te nemen. Het verleden heeft laten zien dat innovatie vaak een positieve werking heeft op de economie en de welvaart van een land. En tegenwoordig zien we tevens dat nieuwe innovaties gretig aftrek vinden in het buitenland. Wat vervolgens weer gunstig kan zijn voor de exportsector van een land.