Wat is onnatuurlijke innovatie

Voor een bedrijf is het veel makkelijker en voelt het veel natuurlijker om een bestaand product in een nieuw jasje te steken dan om een compleet nieuw concept of product te ontwikkelen.

Het is niet zo dat er niet over nagedacht wordt. Veel bedrijven investeren juist wel in onderzoek en brainstormsessies. En hier komen echt wel goede ideeën en uitvindingen naar voren. Maar waarom worden deze dan naast ons neergelegd? Het antwoord is simpel: Mensen zijn gewoontedieren en houden liever vast aan het bekende dan om in het diepe te springen, niet wetende wat de gevolgen zijn. En mensen hechten waarde aan de meningen van anderen. Iemand die een idee heeft dat compleet afwijkt van welk ander idee dan ooit , krijgt vaak negatieve opmerkingen (Dat gaat toch niet werken. Er is geen doelgroep voor. Het brengt teveel risico’s met zich mee etc.). Je moet als individu of bedrijf zeer stevig in je schoenen staan om al het advies naast je neer te durven leggen en je kop boven het maaiveld uit te steken. Toch zijn het juist die individuen of bedrijven die de beste innovaties bedenken!

Onnatuurlijke innovaties zijn dus die innovaties die afwijken van de norm. Deze innovaties bereiken bijvoorbeeld een geheel nieuwe doelgroep of worden geproduceerd op een manier die nog nooit eerder is gebruikt. De onnatuurlijke innovaties zijn de pioniers onder de innovaties. Het zijn die innovaties waarvan op het begin gedacht wordt dat ze geen lang leven beschoren zijn of waarbij het gevoel heerst dat ze te simpel zijn om te kunnen slagen.

Onnatuurlijke innovaties zijn die innovaties die ontzettend snel kunnen uitroeien tot een wereldwijd fenomeen. Het is uiteraard niet te bedoeling om maar elk gek idee te omarmen. Maar het zou zo maar kunnen dat dat gekke idee kan inspelen op een nog onbekende behoefte in de afzetmarkt. Wie niet waagt, wie niet wint!